Τον Απρίλιο η επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή” θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. τον Απρίλιο του 2021 και θα αφορά στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-22.