Προσωπικό

Διοίκηση

Διευθυντής Π.Μ.Σ. 

Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής
Μαρία Δάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελένη Λυπουρλή, Μόνιμη Λεκτόρισσα

Γραμματεία

Χρυσούλα Ζουμπά, Προϊσταμένη Γραμματείας ΠΤΔΕ
Γιούλη Καραδήμα, Συνεργάτιδα Γραμματείας Π.Μ.Σ.

Διδάσκοντες

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το Π.Μ.Σ. έχει καθιερώσει την προσφορά διαλέξεων στους φοιτητές του από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,  οι  οποίοι  διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και υποστηρίζουν τα μαθήματα.

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΣΟΦΟΣ (ΛΟΪΖΟΣ) ΑΛΙΒΙΖΟΣ
Καθηγητής
Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων

ΦΕΚ 510/03.06.2015 τ. Γ’ προκήρυξης της θέσης
Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 149/24.02.2016 τ. Γ’
Τηλέφωνο: 22410 99224
Email: lsofos@rhodes.aegean.gr
Url:http://www.lsofos.com
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ”, ΡΟΔΟΣ 85100, (1ος όροφος)
Ώρες ΦοιτητώνΔευτέρα 10:00-11:00, Τετάρτη 10:00-11:00

ΚΙΤΣΑΡΑ (ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ) ANAΣTAΣIA
Αφυπηρετήσασα καθηγήτρια
Κλινική Ψυχολογία

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης: ΦΕΚ 1099/19.12.2011
Φ.Ε.Κ. Διορισμού: ΦΕΚ 421/12.04.2013
Email: tsamparli@rhodes.aegean.gr

Η Αναστασία Τσαμπαρλή –Κιτσαρά υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο έως το 2020 και αφυπηρέτησε στη βαθμίδα της Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».


ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδική Aγωγή: Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις στην Οικογένεια και το Σχολείο

Φ.Ε.Κ Μονιμοποίησης: 337/30.03.2018 τ.Γ
Τηλέφωνο: 22410 99234
Email: tsimpidaki@rhodes.aegean.gr
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85132
Γραφείο: B.29 (2ος όροφος)
Ώρες Φοιτητών: Δευτέρα 15:45 – 17:00


ΛΥΠΟΥΡΛΗ ΕΛΕΝΗ
Λέκτορας
Γνωστική Ψυχολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 841/1 Ιουλίου 2014
Τηλέφωνο: 22410 99243
Email: lipourli@aegean.gr
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85100, (2ος όροφος)
Γραφείο: Β.7 (2ος όροφος)
Ώρες Φοιτητών: Τρίτη, Τετάρτη: 17:00-19:00ΔΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια
Σχολική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργο

ΦΕΚ Διορισμού: 879/12.06.2020 τ. Γ’
Τηλέφωνο: 22410 99246
Email: darra@aegean.gr
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85100, 
Γραφείο: Β.29 (2ος όροφος)
Ώρες Φοιτητών: Πέμπτη 14:00-16:00, Παρασκευή 09:00-11:00


ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Καθηγητής
Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 2188/20-11-2019, τ. Γ

Τηλέφωνο: 22410 99228
Email: pkaramouzis@rhodes.aegean.gr
Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “”7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85100
Γραφείο: Β.9 (2ος όροφος)
Ώρες Φοιτητών: Τρίτη, Τετάρτη 09.00-13.30

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παιδική Λογοτεχνία

Φ.Ε.Κ. 1091/03.11.2017 τ. Γ΄.

Τηλέφωνο: 2241099242
Email: dkokkinos@aegean.gr
Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85132
Γραφείο: Β13 (2ος όροφος)
Ώρες Φοιτητών: Τρίτη – Τετάρτη: 10:00-12:00

Μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
Kαθηγητής
Κλινική Ψυχολογία
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνο: 28310 77608
Email:  hkourk@edc.uoc.gr


ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Email: e.tragoulia@edc.uoc.gr

Εξωτερικοί συνεργάτες

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΖΩΗ
Επιστημονική συνεργάτης Π.Μ.Σ.
Προβλήματα Μάθησης και Συμπεριφοράς

Email: zoe_agiasophiti@yahoo.gr


ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Επιστημονικός συνεργάτης Π.Μ.Σ.
Μεθοδολογία Έρευνας

Email: lmoustakas@aegean.gr


ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Επιστημονικός συνεργάτης Π.Μ.Σ.
Κλινική ψυχολογία

Email: stavrou@aegean.gr