Μαθήματα

1ο εξάμηνο – Χειμερινό

Υ1 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διδάσκουσα: Τσιμπιδάκη Ασημίνα


Υ2 Ψυχοπαθολογία

Διδάσκουσα: Κιτσαρά Αναστασία
Συνδιδάσκων:
Μπούσσουλας Κωνσταντίνος


Υ3 Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς: Μοντέλα παρέμβασης και διδασκαλίας

Διδάσκων: Τουλούπης Θάνος


Υ4 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα

Διδάσκων: Τραντάς Πέτρος


2ο εξάμηνο – Εαρινό

Υ5 Μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Προβλήματα Λόγου: Διάγνωση και παρέμβαση

Διδάσκουσα: Λυπουρλή Ελένη


Υ6 Νοητικές δυσκολίες και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Διάγνωση και παρέμβαση

Διδάσκουσα: Τσιμπιδάκη Ασημίνα


Υ7 Αισθητηριακές, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες: Διάγνωση και παρέμβαση

Διδάσκουσα: Τραγουλιά Ελένη


Υ8 Μοντέλα παρέμβασης: Οικογένεια, σχολείο, κοινότητα

Διδάσκων: Κουρκούτας Ηλίας


3ο εξάμηνο – Χειμερινό

Υ9 Πρακτική άσκηση διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

Διδάσκων: Σοφός Αλιβίζος
Συνδιδάσκουσα: Δάρρα Μαρία


ΠΑ Πρακτική άσκηση

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης: Σοφός Αλιβίζος
Επόπτες: Κόκκινος Δημήτριος/Κόζα Χρυσάνθη


4ο εξάμηνο – Εαρινό

ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή παρακολούθηση 3 μαθημάτων υποχρεωτικών/επιλογής