Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 2020

Το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” και το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώσαν διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του γ’ εξαμήνου το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020.