Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 2022

Το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών”, το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή” και το Δ.Π.Μ.Σ. “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης”του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν
Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Πρόγραμμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *