Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
μέχρι την
Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.


Προσκλήσεις προηγούμενων ετών

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Ακαδημαϊκό έτος 2019-20