Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
μέχρι την
Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59


Πρόσκληση 2023-24

Έκθεση προόδου εκπόνησης διπλωμτικής εργασίας

Υπεύθυνη δήλωση για τελειόφοιτους/ες

Προσκλήσεις προηγούμενων ετών

Ακαδημαϊκό έτος 2022-23


Ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Ακαδημαϊκό έτος 2019-20