Ανακοίνωση εγγραφών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 01/08/2022 έως και την Παρασκευή 19/08/2022.

Η αίτηση για την αποδοχή ή μη της θέσης στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12/08/2022

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Διαδικασία αποδοχής θέσης και εγγραφής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Αίτηση αποδοχής/μη αποδοχής θέσης

Αίτηση εγγραφής

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ στο pms.eidiki.agogi@aegean.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *