Νοητικές δυσκολίες και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Διάγνωση και παρέμβαση

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ7 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Το μάθημα «Υ6 – Νοητικές δυσκολίες και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Διάγνωση και παρέμβαση» πραγματεύεται δύο βασικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, τις νοητικές δυσκολίες και τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Ειδικότερα, εστιάζει στην αιτιολογία, στα κλινικά χαρακτηριστικά και σε προτάσεις αντιμετώπισης και μεθόδους παρέμβασης των νοητικών δυσκολιών και των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Πιο αναλυτικά, εξετάζονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στο μάθημα – Εισαγωγή στις Νοητικές Δυσκολίες (Νοητική Υστέρηση/Αναπηρία) και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω βιοωματικών δραστηριοτήτων
 • Φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου: Αναπτυξιακοί σταθμοί και προσδοκίες ανά ηλικιακή ομάδα
 • Νοητικές δυσκολίες: Ορολογία – ορισμός, ταξινόμηση, συχνότητα, αιτιολογία, διαφοροδιάγνωση – διάγνωση
 • Συννοσηρότητα και γενετικά σύνδρομα
 • Πολύπλευρη αντιμετώπιση των νοητικών δυσκολιών
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Εννοιολογική διασαφήνιση, χαρακτηριστικά, κατάταξη, συχνότητα
 • Αυτισμός – Σύνδρομο Asperger
 • Πολύπλευρη αντιμετώπιση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος
 • Προγράμματα αντιμετώπισης Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος
 • Εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι παρέμβασης στις Νοητικές Δυσκολίες και τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος:
  • Τέχνη – Θεατρικό παιχνίδι = Παιδικό βιβλίο = Βιωματικές ασκήσεις
  • Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών
  • Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (ΕΕΠ)