Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ1 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Η Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ) συνιστά έναν πολύπλευρο διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής και ταυτόχρονα, ένα σύνθετο κοινωνικό, φιλοσοφικό, εννοιολογικό και διδακτικό σύστημα τεχνικών και προσεγγίσεων, που στοχεύει στην εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη όλων των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.). Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν σε βασικές διαστάσεις  της EAE. Οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στα βασικότερα ζητήματα ενασχόλησης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Ορισμός, περιεχόμενο, αντικείμενο, φιλοσοφία, στόχοι και σύγχρονες τάσεις
  2. Διεπιστημονικότητα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των ειδικών επαγγελματιών
  3. Ιστορική αναδρομή και νομοθεσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  4. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – αναπηρία: Ορισμός, περιεχόμενο, κατηγορίες, θεωρητικά μοντέλα και στάσεις
  5. Διαγνωστική έρευνα, εκτίμηση και αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  6. Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
  7. Εκπαιδευτικά – διδακτικά προγράμματα και Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  8. Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (ΕΕΠ): Περιεχόμενο, σχεδιασμός, κατάρτιση και εφαρμογή
  9. Ο ρόλος της οικογένειας και των δικτύων στήριξης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  10. Συνεργασία σχολείου, ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας