Ανακοίνωση εγγραφών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 02/08/2023 έως και την Πέμπτη 17/08/2023.

Η αίτηση για την αποδοχή ή μη της θέσης στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 8/08/2023

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Διαδικασία αποδοχής θέσης και εγγραφής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Αίτηση αποδοχής/μη αποδοχής θέσης

Αίτηση εγγραφής

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ στο pms.eidiki.agogi@aegean.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *